Het project wordt financieel ondersteund door:
 

OPZuid combi EU
logo venlo
Logo_EU_NEDERLANDS_EFRO_eronder_kleur.JPG
Logo Prov Limburg gesubsidieerd door (kleur)


Innovatie van Zorgopleidingen en Zorg in de regio Venlo e.o.

 
De zorg van de nabije toekomst vraagt om een omslag in de zorg en de zorgberoepen. Niet de ziekte of aandoening, maar het functioneren en de eigen regie van burgers staan centraal. Daarbij is nauwe samenhang tussen zorg en welzijn.
 

00-FONTYS-CARD-WIT-RGBkopie

Partners

 
Vanuit Fontys participeren naast Fontys Paramedische Hogeschool (penvoerder) ook Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, Fontys Hogeschool Sociale Studies en Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. Overige deelnemers aan het project zijn:
 

 
Zuydkopie
rendiz
 

 
 

 
ZorgaanZetkopie
NLActiefkopie
gilde
 

Realisatie

HET IS OFFICIEEL - BACHELOR GEZONDHEID VAN START

De nieuwe bacheloropleiding Gezondheid gaat er definitief komen. Op 22 december vond het locatiebezoek plaats van de Toets Nieuwe Opleiding van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Tijdens de terugkoppeling is aangegeven dat voldaan is aan alle standaarden. Het formele, definitieve besluit van de NVAO volgt in februari. De gloednieuwe opleiding van Fontys Hogescholen gaat in september 2021 van start in Venlo. En leidt toekomstige studenten op tot specialist in gezondheidsbevordering in de brede zin van het woord.


PRAKTIJKLAB

In oktober 2019 is bij de Fabriek in Maasbree het praktijklab de Comfortroom geopend; een hypermoderne ‘hightech’ huiskamer waarin ouderen met dementie hun eigen herinneringen zien, horen en beleven. Tegelijkertijd is het een praktijklab waarin studenten van diverse onderwijsinstellingen, experts, studenten, zorgprofessionals en gebruikers gezamenlijk in projectvormen werken aan innovatie en zorg.


OPLEIDINGSCONTINUUM – AANVRAAG BACHELOR GEZONDHEID

Afgelopen periode is er met veel enthousiasme gewerkt aan het verstevigen van de aanvraag van de bachelor Gezondheid. Het dossier is aangevuld met maar liefst 356 behoefteverklaringen vanuit het werkveld, een landelijk arbeidsmarktbehoefte-onderzoek en een gedegen vacatureanalyse. In maart 2020 hebben Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool gezamenlijk de aanvraag voor de bachelor Gezondheid ingediend bij het CDHO. In mei hebben we het positieve besluit voor bekostiging mogen ontvangen. Een hele belangrijke mijlpaal voor de realisatie van de bachelor Gezondheid.


PILOTPROJECTEN

Gedurende het project IZO zijn diverse pilotprojecten uitgevoerd en geëvalueerd. Met de pilotprojecten zijn diverse inzichten opgedaan op het gebied van leerwerkplekken. Hierbij zijn de bevindingen van de pilots weergegeven.


OPLEIDINGSCONTINUUM – AANVRAAG MARCODOELMATIGHEID BACHELOR GEZONDHEID

In augustus 2019 is het dossier voor het aanvragen van macrodoelmatigheid van de bachelor Gezondheid ingediend bij het CDHO. Deze aanvraag is namens Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool ingediend. De samenvatting van het dossier en het genomen besluit is weergegeven op de website van het CDHO.DOORSTROOM MBO-HBO

Om de doorstroom van mbo naar hbo te bevorderen zijn verschillende activiteiten opgepakt en uitgevoerd. Een intensieve samenwerking tussen de nieuwe opleiding Gezondheidsprofessional van Gilde Opleidingen in Venlo is gerealiseerd. Afstemming over toetsing, inhoud van de opleiding en gezamenlijke leerwerkplekken zijn gerealiseerd. Daarnaast is een mbo-doorstroomprogramma gerealiseerd bij diverse opleidingen van Fontys Paramedische Hogeschool. Mbo-studenten nemen deel aan onderwijs en krijgen gedurende deze periode een buddy-student van de opleiding. Op deze manier ontstaat een vertrouwde omgeving en wordt al kennis gemaakt met een hbo-opleiding. Ook na de deelname worden de studenten gemonitord, waardoor de impact van het doorstroomprogramma in kaart wordt gebracht.


DE NIEUWE HBO-OPLEIDING GEZONDHEID VAN FONTYS EN ZUYD

De zorg van de nabije toekomst vraagt om een omslag in de zorg en de zorgberoepen. Niet de ziekte of aandoening, maar het functioneren en de eigen regie van burgers staan centraal. Vanuit deze gedachte is het project ‘Innovatie van Zorgopleidingen en Zorg’ (IZO) in de regio Venlo ontstaan. In het project werken overheid, opleiders, werkgevers en ondernemers in de zorg samen om antwoorden op zorgvragen te formuleren. Daarbij willen de deelnemers experimenteren met andere vormen van (samen)werken.


 

Interesse of meer informatie?

Heb je als organisatie interesse om deel te nemen aan de nieuwe bacheloropleiding Gezondheid of om te faciliteren in een leerwerkplek? Voor meer informatie over de opleiding of voor een bijdrage in een leerwerkplek kun je contact opnemen met Joke Manders:


joke.manders@fontys.nl

088-50 89 24 5


 

Wij beantwoorden je vragen en berichten zo snel mogelijk.